השקל הציוני

עם הווסדה של התנועה הציונית שימש השם "שקל" או "שקל ציוני" לציון מס חבר שנתי. מי שרכש שקל ציוני קנה את הזכות לבחור ולהבחר לקונגרסים הציוניים. לפי מספר השקלים שנמכרו בכל מדינה נקבע מספר הצירים שהיתה זכאית לשגר לקונגרס.

לאחר הקמת המדינה נתבטל השקל הציוני.

מקורו של השם שקל בא מתקופה עתיקה הרבה יותר. שקל היה יחידת משקל של כסף או זהב בימי הבית הראשון והיא הפכה למטבע בתקופת החשמונאים. כל אדם מישראל היה חייב לתרום כל שנה לבית המקדש מחצית השקל לשם בדק הבית ולקניית קרבנות ציבור.

 

הקודם הבא

 
 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 מאי 2005 / 20 Iyar 5765 0