הרב שמואל מוהליבר

תנועה יהודית לאומית שהוקמה לאחר הפוגרום של תרמ"א ( 1881 ) , שאירע בערי רוסיה וידוע בשם "הסופות בנגב", ושמה לה למטרה לפעול לשובו בפועל של העם היהודי לציון. האגודות הציוניות הראשונות נוסדו בשנת תרמ"ב – תרמ"ג במספר גדול של מרכזים יהודיים :חובבי ציון בעיר אודסה, זרובבל בעיר וילנה, חברת ישוב ארץ ישראל בביאליסטוק, שארית ישראל בוורשה, קיבוץ נדחי ישראל במינסק, אחוות ציון בפטרבורג. אגודות נוספות הוקמו בקובנה, ריגה, חרקוב, בריסק דליטא, רוסטוב ועוד.

בראש התנועה שעברה , כאש בשדה קוצים בכל ערי רוסיה הצארית, עמדו מובילי דעה בתחום הלאומי ובהם רבנים וראשי קהילות, משכילים ואישי ציבור. בין המשכילים ניתן למנות את ד"ר י. ל. פינסקר מאודיסה, אליהו אליעזר פרידמן ( אח"כ עורך "הצופה" בוורשה ), ר' שמואל יוסף פין , הסופר בשפה הרוסית יהודה לייב לוואנדה ונחמיה נתנזון בווילנה, ד"ר יוסף חזנוביץ, המשורר מ.מ דוליצקי, יעקב ספירשטיין והרב שמואל מוהליבר שלאחר מינויו לרב העיר ביאליסטוק השפיע רבות על היהודים בעיר, הסופר וההסטוריון העברי שאול פנחס רבינוביץ (שפר), ישראל יסינובסקי, המשורר שמעון שמואל פרוג, ד"ר רוטנברג וד"ר זמנהוף – יוצר האספרנטו מוורשה, קלונימוס זאב ויצוצקי ויונאס במוסקבה, הרב מרדכי עליאשברג בפטרבורג, רופא העצבים מקייב ד"ר מכס מנדלשטאם ועוד.

אל התנועה הצטרפו בני נוער רבים בכל רחבי המדינה.

ועידת היסוד של התנועה התכנסה ב- 6 בנובמבר 1884 בעיר קטוביץ שעל גבול רוסיה וגרמניה וזאת ביוזמתם של פינסקר ולילנבלום. בוועידה שנושאת את השם ועידת קטוביץ השתתפו 36 באי כוח של האגודות ברחבי רוסיה, גרמניה, רומניה, צרפת ואנגליה. לוועד הפועל נבחרו 18 חברים ונקבע שמקום מושב מרכז התנועה יהיה בברלין. ליושב ראש הוועד הפועל נבחר פינסקר וליו"ר הכבוד נבחר מוהליבר.

 

הקודם הבא

 
 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 מאי 2005 / 20 Iyar 5765 0