הסכסוך ישראלי ערבי דרך מפות

 

במהלך המלחמה לעצמאות ישראל ישובים יהודים רבים נהרסו, בתי כנסת ובתי קברות חוללו ושדות ובתים נשרפו. הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים הושם תחת מצור כבד ולבסוף גירשו הירדנים את התושבים היהודים אל מחוץ לרובע האיזור האפור במפה מציין את העיר העתיקה. הירדנים השתלטו על מזרח ירושלים ועל שטחים נרחבים בעבר הירדן המערבי ובכך הצרו את שטחה של ישראל יותר מהמתוכנן (השטח המסומן בכחול, שרוחבו בנקודה הצרה ביותר אינו עולה על 15 קילומטרים). כוחות מצרים כבשו את רצועת עזה במזרח והגיעו עד לפאתי ירושלים מדרום. על אף האבידות העצומות שספגה - הצליחה המדינה היהודית החדשה לשרוד. בשנת 1949 חתמה ישראל על הסכמי שביתת נשק עם מצרים, סוריה, לבנון ועבר הירדן, שבאפריל 1949 שינתה את שמה לירדן. אחת מההשלכות המרכזיות של המהלך הזה היתה סיפוח של יהודה ושומרון על ידי ירדן. הסיפוח לא קיבל הכרה בקרב הקהילה הבינלאומית, מלבד על ידי בריטניה ופקיסטאן . השטח המסופח נעשה נקודת מוצא לפעולות טרור בלתי פוסקות נגד האוכלוסיה האזרחית בישראל .

 

לתיאור 445-443. עמ? ישראל, של היסטוריה סשר, ראה 27.;לפרטים יורק,1977) (ניו המערבית והגדה ירדן ההאשמית הממלכה (עורכים) פולק ואלן סיני ;אן 512. 1982) אירופה, הוצאת (לונדון, 1982-83 אפריקה וצפון התיכון ;המזרח 340-723. 24, מס? האו?ם החלטת - 1949 ביולי מה20- ישראל-סוריה הסכם 320-303; באפריל מה3 ישראל-ירדן 298-287; 43, במרץ מה-23 ללבנון ישראל בין הנשק שביתת גם 957-948; לעיל), (כמו מור נ. ג?ון בפברואר מה-24 למצרים ;לטקסט 1972). פאן, ספרי ירושלים! או לה-פייר, ודומיניק קולינס לארי בירושלים הקרב של< חי>

 
 
 
 
 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 אוג' 2005 / 24 Av 5765 0