הסכסוך ישראלי -ערבי דרך מפות

 

למרות הפעולה הזו, עבר הירדן נשאר חלק מהמנדט הבריטי בכל המובנים; חוקי המנדט נשארו בתוקף גם לגבי עבר הירדן והמטבע הרשמי שם היה המטבע של המנדט בפלשתינה. יהודים במערב פלשתינה כמו גם ערבים במזרחה - נשאו דרכונים של המנדט . רק 24 שנים מאוחר יותר, בשנת 1946, העניקה בריטניה באופן חד-צדדי עצמאות לעבר הירדן . בהעניקם עצמאות לעבר הירדן, חילקו הבריטים את פלשתינה והקימו מדינה עצמאית ערבית-פלשתינית.

 

 בנושא יצירת עבר הירדן ראה סשר (כמו לעיל), עמ' 406-402;על תהליך הכנת המפה - הפקידים הצרפתים הבחינו כי המפות שלהם הציבו בטעות את חוות שבע בצדו הסורי של הגבול...

 

 
 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 אוג' 2005 / 24 Av 5765 0